حضرت آیت الله خامنه ای: تحقق جهش تولید تأثیرات عمیق اقتصادی در کشور از جمله در مسئله ارزش پول ملی دارد.