رئیس‌جمهور:‌ موفقیت‌های حاصله در بازگرداندن واحدهای تولیدی و صنعتی راکد به چرخه تولید کمک به رشد و رونق اقتصادی کشور می کند.