محمود کریمی‌بیرانوند، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: آموزش‌های مهارتی متناسب با بازار کار و در راستای اشتغال متقاضیان باید ارائه شود.

وی افزود: نیازسنجی مراکز آموزشی در جهت تربیت نیروی انسانی متخصص و ماهر با توجه به نیاز بازارهای کار، نوعی سرمایه‌گذاری بر روی نیروی انسانی دارای مهارت است. به این ترتیب نیاز واحدهای اقتصادی به کارجوی ماهر رفع شده و اشتغال رونق می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: اطلاع‌رسانی به مردم، تلاش برای گسترش آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای، توسعه مراکز مردمی برای این آموزش‌ها و کمک به آموزش اشتغال خانگی و چرخه کامل آموزش‌ها که منجر به اثرگذاری در بخش‌های تولید و خدمات می‌شود، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار ادامه داد: تمام تلاش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کمک به ارتقای سطح آموزش‌ها، به‌روز کردن تجهیزات و همچنین حمایت از افرادی که آموزش‌های مهارتی را در این مراکز دیده‌اند با پرداخت تسهیلات و دیگر امکانات است.