تامین مالی و نقدینگی، زخم عمیق واحدهای تولیدی

به گزارش اقتصاد آنلاین، موضوع تامین مالی و نقدینگی یکی از ارکان اصلی حوزه تولید و البته از مهمترین چالش های واحدهای تولیدی است.

به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی، در سالیان اخیر و با افزایش نرخ تورم، حدود ۷۰ درصد مشکلات واحدهای تولیدی مربوط به کسری بودجه و عدم تامین منابع مالی مورد نیاز است و این در حالیست که تنها ۳۰ درصد از تسهیلات ارائه شده نظام بانکی در اختیار بخش تولید قرار گرفته است.

در واقع تعطیلی واحدهای تولیدی، کاهش اشتغال و کاهش ظرفیت کارخانه ها و انتقال این واحدها به خارج از کشور از نمودهای عینی کمبود منابع تزریقی بانکی به بخش خصوصی تولید است.

برزو حق شناس، کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه این روزها تامین مالی و نقدینگی، بزرگترین مشکل تولیدکنندگان بخش خصوصی است، گفت: طبیعتا عدم نقدینگی منجر به رکود در کار و تولید می شود، لذا نظام بانکی و سایر مسئولان مربوطه باید هرچه سریعتر اقدمات عاجلی را انجام دهند.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره ناترازی تسهیلات بانکی و منابع مورد نیاز تولید مطرح کرد: به طور کلی کسری بودجه دولت، تورم و زیان جاری و انباشته بانک ها از دلایل اصلی ناترازی بانک ها به حساب می آید، لذا بانک ها به طور معمول پس از قرار گرفتن در تنگناهای مالی شدید درخواست نقدینگی خود از بانک مرکزی را در قالب چاپ پول دنبال می کنند.