برگزاری کمسیون مالیاتی در مرکز تنظیم مقررات پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان مالیاتی کشور

نشست اعضای گروه جهش تولید ایران با معاون و مدیران مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در محل مرکز تنظیم مقررات مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد.

نشست اعضای گروه جهش تولید ایران با معاون و مدیران مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان روز سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ در محل مرکز تنظیم مقررات مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد.

وی در خصوص این نشست، گفت: گروه جهش تولید در این جلسه بر مشکلات مالیاتی تولید متمرکز بود.

در ابتدای این نشست مهدی عابدی دبیر گروه جهش تولید ایران اظهار کرد: ضمن تشکر از مدیران سازمان مالیاتی کشور و با توجه به اهمیت دیپلماسی اقتصادی میان صنعت و حاکمیت، حل چالش های تولیدکنندگان می تواند در مسیر تحقق شعار سال رهبری بسیار مؤثر باشد.

در ادامه؛ سوالات و ابهامات مربوط به سامانه مودیان اعم از صورتحساب ها، فاکتورهای الکترونیکی، اظهارنامه ها، مالیات بر ارزش افزوده، حق العمل کاری، تغییرات سامانه، باربری، صادرات و واردات توسط فعالین اقتصادی حاضر در جلسه مطرح و پاسخ آن توسط مدیران مالیاتی ارائه شد.

در انتها مقرر گردید اعضای کمیسیون مالیاتی چالش های واحدهای تولیدی خود را با گروه جهش تولید ایران مکاتبه کرده تا از طریق مرکز تنظیم مقررات مالیاتی بررسی و پیگیری گردد.