نشست اعضای کمیسیون گمرکی گروه جهش تولید ایران با مدیرکل اطلاعات و برنامه ریزی گمرک ایران

نشست اعضای کمیسیون گمرکی گروه جهش تولید ایران

با مدیرکل اداره اطلاعات و برنامه ریزی گمرک ایران روز چهارشنبه مورخ  ۲۶ اردیبهشت در محل بسیج صنعت و معدن کشور برگزار شد . ابتدای این نشست ، دکتر اعتمادیان با شرح آخرین مصوبات و بخشنامه های گمرکی  با هدف  همکاری مستمر با بخش تولید ، جلسه را آغاز کرد .

مهدی عابدی دبیر گروه جهش تولید ایران اظهار کرد ؛ ضمن تشکر از مدیران گمرک با توجه به اهمیت شعار سال از سوی مقام معظم رهبری و اهمیت این شعار در راهبرد صنعتی کشور حل چالش های گمرکی تولید کنندگان و تشکیل کارگروه مشترک بین حاکمیت و بخش خصوصی میتواند مسیر شکوفایی را بیش از پیش همراه کند لذا استمرار این نشست ها میتواند نقطه عطفی در حل مشکلات باشد.

در ادامه ؛ سوالات و ابهامات مربوط به سامانه ها ، کارشناسان مجازی ، صادرات و واردات و … توسط تولیدکنندکان حاضر در جلسه مطرح و پاسخ آن توسط دکتر اعتمادیان ارائه شد .

در انتها دکتر اصغری ؛ رئیس بسیج صنعت کشور با  تبیین شعار سال و ظرفیت های صنعتی موجود در شرکت های تولیدی لازمه رشد اقتصادی را همکاری نزدیک سازمان ها با تولیدکنندگان دانست .

مقرر گردید اعضای کمیسیون گمرکی چالش های واحد های تولیدی خود را با بسیج صنعت کشور مکاتبه کرده تا از طریق اداره برنامه ریزی گمرک ایران بررسی و پیگیری گردد  .